Quỹ tín dụng - các bài viết về Quỹ tín dụng, tin tức Quỹ tín dụng

Dự thảo quy định về tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân: Vì sao nhiều nội dung bị cho là “chưa rõ ràng”?

Dự thảo Thông tư về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân được cho là chưa quy định rõ ràng.

Theo dõi Pháp Luật Plus