quỹ tài chính nhà nước - các bài viết về quỹ tài chính nhà nước, tin tức quỹ tài chính nhà nước

Kho số chính thức được coi là một loại tài sản công

Sáng nay 21/6, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Theo Luật này, kho số chính thức được coi là một loại tài sản công.

Theo dõi Pháp Luật Plus