Pháp Luật Plus - quy phạm pháp luật - các bài viết về quy phạm pháp luật, tin tức quy phạm pháp luật

quy phạm pháp luật - các bài viết về quy phạm pháp luật, tin tức quy phạm pháp luật

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo Luật

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng các bộ triển khai nhiệm vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết