quy hoạch - các bài viết về quy hoạch, tin tức quy hoạch

Nghiên cứu thấu đáo để giải quyết triệt để vướng mắc về quy hoạch

Ngày 20/5, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch.

Theo dõi Pháp Luật Plus