Pháp Luật Plus - quy hoạch - các bài viết về quy hoạch, tin tức quy hoạch

quy hoạch - các bài viết về quy hoạch, tin tức quy hoạch

Tìm cách “triệt” nạn phân lô bán nền trái phép

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị Thủ tướng chính phủ các giải pháp chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trái pháp luật hiện nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus