quy hoạch - các bài viết về quy hoạch, tin tức quy hoạch

Quảng Nam: Nghiên cứu 190 ha lập quy hoạch xây dựng Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc

Quảng Nam lập nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Đà Nẵng với quy mô nghiên cứu khoảng 190 ha tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1