quy hoạch - các bài viết về quy hoạch, tin tức quy hoạch

TP Hưng Yên được quy hoạch thành đô thị của tam giác kinh tế phía Nam Hà Nội

TP Hưng Yên sẽ đảm nhiệm vai trò là một trong ba đô thị của tam giác kinh tế - đô thị phía Nam Thủ đô Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus