Pháp Luật Plus - quy hoạch sân bay téc níc - các bài viết về quy hoạch sân bay téc níc, tin tức quy hoạch sân bay téc níc

quy hoạch sân bay téc níc - các bài viết về quy hoạch sân bay téc níc, tin tức quy hoạch sân bay téc níc

Hậu họa tin giả thời “sốt đất”

Cuộc sốt đất “điên cuồng” tại khu vực quanh sân bay Técníc đã nhanh chóng xẹp xuống như bong bóng xì hơi chỉ ít ngày sau khi nó xảy ra...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1