quy hoạch chung - các bài viết về quy hoạch chung, tin tức quy hoạch chung

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dõi Pháp Luật Plus