quy định xây dựng - các bài viết về quy định xây dựng, tin tức quy định xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP...

Theo dõi Pháp Luật Plus