Pháp Luật Plus - quy định về pccc - các bài viết về quy định về pccc, tin tức quy định về pccc

quy định về pccc - các bài viết về quy định về pccc, tin tức quy định về pccc

Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh không đảm bảo điều kiện PCCC

Việc chủ đầu tư đưa chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy vào hoạt động, sử dụng bàn giao cho người dân là trái pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1