quy định về biển số - các bài viết về quy định về biển số, tin tức quy định về biển số

Xe kinh doanh vận tải không đổi sang biển vàng có bị xử phạt không?

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1/8/2020 phải đổi sang biển số màu vàng trước ngày 31/12/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1