quy định tòa án - các bài viết về quy định tòa án, tin tức quy định tòa án

Phòng xử án phải bố trí thân thiện

Phòng xử án phải được bố trí trang nghiêm, an toàn, thân thiện, phù hợp và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus