Pháp Luật Plus - quy định - các bài viết về quy định, tin tức quy định

quy định - các bài viết về quy định, tin tức quy định

Đề xuất lập quy định về an toàn cháy đối với các tòa nhà cao trên 150m

HoREA kiến nghị nên có quy định về an toàn cháy riêng đối với các tòa nhà cao tầng có chiều cao trên 150m.

Theo dõi Pháp Luật Plus