quy định - các bài viết về quy định, tin tức quy định

"Méo - tròn" lương, thưởng

Thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đều đã chi trả thưởng Tết Dương lịch và có kế hoạch chi tiết về thưởng Tết Âm lịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus