quy định - các bài viết về quy định, tin tức quy định

Chưa thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án chưa được xuất cảnh?

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, trong đó đáng chú ý là quy định về tạm hoãn xuất cảnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus