Pháp Luật Plus - quy định mới về báo hiệu đường bộ - các bài viết về quy định mới về báo hiệu đường bộ, tin tức quy định mới về báo hiệu đường bộ

quy định mới về báo hiệu đường bộ - các bài viết về quy định mới về báo hiệu đường bộ, tin tức quy định mới về báo hiệu đường bộ

Từ ngày 1/7 sẽ có xe bán tải không được đi trong phố vì bị coi là xe tải

Theo Quy chuẩn Kỹ thuật mới về báo hiệu đường bộ, một số dòng xe bán tải sẽ không còn được "tự do" đi vào nội đô các thành phố lớn...

Theo dõi Pháp Luật Plus