Pháp Luật Plus - quy định mới - các bài viết về quy định mới, tin tức quy định mới

quy định mới - các bài viết về quy định mới, tin tức quy định mới

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016

Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy, nhiều chính sách mới đối với thân nhân người nhập ngũ, quy định chức năng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết