Pháp Luật Plus - quy định mới - các bài viết về quy định mới, tin tức quy định mới

quy định mới - các bài viết về quy định mới, tin tức quy định mới

Không được dùng tiền NSNN để nộp phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia,kho bạc nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chính sách nào có hiệu lực từ 01/08/2017?

Chính sách nào có hiệu lực từ 01/08/2017?

0
Mức bảo hiểm tiền gửi được nâng lên 75 triệu đồng, thay đổi quy định chế độ đối với giáo viên phổ thông... là những chính sách có hiệu lực từ 8/2017.