Pháp Luật Plus - quy định hành vi bị cấm - các bài viết về quy định hành vi bị cấm, tin tức quy định hành vi bị cấm

quy định hành vi bị cấm - các bài viết về quy định hành vi bị cấm, tin tức quy định hành vi bị cấm

Cần quy định rõ hành vi bị cấm của cơ quan, tổ chức trong quản lý thuế

Sáng nay, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự án Luật Quản lý thuế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết