Pháp Luật Plus - quỹ BHXH nông dân Nghệ An - các bài viết về quỹ BHXH nông dân Nghệ An, tin tức quỹ BHXH nông dân Nghệ An

quỹ BHXH nông dân Nghệ An - các bài viết về quỹ BHXH nông dân Nghệ An, tin tức quỹ BHXH nông dân Nghệ An

Từ tháng 1/2022 tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng cho một số đối tượng

Những đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ tháng 1/2022 theo Nghị định 108/2021/NQ-CP.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1