QUỸ BẢO TRÌ CHUNG CƯ - các bài viết về QUỸ BẢO TRÌ CHUNG CƯ, tin tức QUỸ BẢO TRÌ CHUNG CƯ

Kiến nghị giao quỹ bảo trì chung cư cho công ty nhà nước

HoREA đã kiến nghị giao Công ty Dịch vụ Công ích thu, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư dưới sự giám sát của ban quản trị.

Theo dõi Pháp Luật Plus