Pháp Luật Plus - QUỐC PHÒNG - các bài viết về QUỐC PHÒNG, tin tức QUỐC PHÒNG

QUỐC PHÒNG - các bài viết về QUỐC PHÒNG, tin tức QUỐC PHÒNG

Đến năm 2030, hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc kết nối ĐBSCL với vùng Đông Nam Bộ

Đến năm 2030, hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc kết nối vùng với vùng Đông Nam bộ, hệ thống cảng biển và các cửa khẩu quốc tế...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1