quốc lộ - các bài viết về quốc lộ, tin tức quốc lộ

Vì sao Công ty CP BOT QL2 chưa tán thành việc dừng thu phí?

Phía Cty CP BOT Quốc lộ 2 kiên quyết phản đối và cho rằng: chưa có cơ sở để công ty thực hiện việc tạm dừng thu phí.

Theo dõi Pháp Luật Plus