quốc lộ 4a - các bài viết về quốc lộ 4a, tin tức quốc lộ 4a

Đưa kinh tế biên mậu thành mũi nhọn

Là tỉnh có trên 333km đường biên với Trung Quốc, Cao Bằng xác định phát triển kinh tế cửa khẩu là động lực để thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus