QUỐC LỘ 1K - các bài viết về QUỐC LỘ 1K, tin tức QUỐC LỘ 1K

Hai trạm BOT quốc lộ 1K tạm dừng thu phí

Theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), hai trạm BOT đoạn km 2+487 đến km 12+971.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1