quốc lộ 14 B - các bài viết về quốc lộ 14 B, tin tức quốc lộ 14 B

Đề nghị bố trí 500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án phía Tây Đà Nẵng

Đà Nẵng vừa đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư sớm bố trí 500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án phía vành đai phía Tây TP.

Theo dõi Pháp Luật Plus