quốc khánh 2/9 - các bài viết về quốc khánh 2/9, tin tức quốc khánh 2/9

Lãnh đạo các nước gửi điện và thư mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020), lãnh đạo các nước có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus