Pháp Luật Plus - quốc khánh 2/9 - các bài viết về quốc khánh 2/9, tin tức quốc khánh 2/9

quốc khánh 2/9 - các bài viết về quốc khánh 2/9, tin tức quốc khánh 2/9

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 30/8, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Dân tộc ta đi không gì cản nổi!

Dân tộc ta đi không gì cản nổi!

0
Cách mạng của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới ngọn cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, kết tinh sức mạnh quật cường mấy ngàn năm dân tộc Việt Nam...