quốc hội - các bài viết về quốc hội, tin tức quốc hội

Họp Quốc hội khóa XIV: Cần những giải pháp chiến lược, tạo niềm tin trong nhân dân

Sáng 22/5, các đại biểu thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018...

Theo dõi Pháp Luật Plus