Pháp Luật Plus - quốc hội - các bài viết về quốc hội, tin tức quốc hội

quốc hội - các bài viết về quốc hội, tin tức quốc hội

Quốc hội 'chốt' tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm

Với 90,06 % số đại biểu tán thành. Phương án tăng tuổi nghỉ hưu, bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm cũng được sự đồng thuận, thông qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus