quốc hội - các bài viết về quốc hội, tin tức quốc hội

Điều kiện đảng viên ứng cử đại biểu HĐND

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thể chế, thể chế và thể chế

Thể chế, thể chế và thể chế

0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, coi xây dựng thể chế là đột phá chiến lược, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN.
Thắt chặt quan hệ Việt - Lào

Thắt chặt quan hệ Việt - Lào

0
Cuộc điện đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt.