Pháp Luật Plus - quốc gia - các bài viết về quốc gia, tin tức quốc gia

quốc gia - các bài viết về quốc gia, tin tức quốc gia

Hải Phòng công bố và trưng bày 12 Bảo vật quốc gia

Hải Phòng công bố và trưng bày 12 Bảo vật quốc gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Luật quốc gia thành lệ quốc tế

Luật quốc gia thành lệ quốc tế

0
Chế tài các mạng xã hội và nền tảng truyền thông sử dụng thông tin và dữ liệu được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ của đất nước này.
Người canh giữ bảo vật Vua Hàm Nghi

Người canh giữ bảo vật Vua Hàm Nghi

0
Vua Hàm Nghi phải sống thọ cả ông và bà trên 80 tuổi, có đạo đức, am hiểu tế tự. Đặc biệt phải được thần linh “ủy thác”, dân làng tín nhiệm.