quốc gia - các bài viết về quốc gia, tin tức quốc gia

Người canh giữ bảo vật Vua Hàm Nghi

Vua Hàm Nghi phải sống thọ cả ông và bà trên 80 tuổi, có đạo đức, am hiểu tế tự. Đặc biệt phải được thần linh “ủy thác”, dân làng tín nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus