quốc gia - các bài viết về quốc gia, tin tức quốc gia

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Phần lớn học sinh có nguyện vọng thi đúng kế hoạch'

Đều bày tỏ nguyện vọng thi đúng thời điểm vì đã chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi, trừ trường hợp bất khả kháng do dịch thì mới thi sau.

Theo dõi Pháp Luật Plus