Pháp Luật Plus - quay phim - các bài viết về quay phim, tin tức quay phim

quay phim - các bài viết về quay phim, tin tức quay phim

Cấm đoán kiểu ấy càng xa dân

Biển cấm quay phim, chụp ảnh, ghi âm,... Không coi trụ sở công quyền là "bí mật nhà nước", vì thế, việc cấm này hoàn toàn không đúng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết