Quang Trung - các bài viết về Quang Trung, tin tức Quang Trung

Linh thiêng đền vua Quang Trung ở thành Vinh

Anh hùng áo vải sinh ra và lớn lên, thì Nghệ An lại là nơi có nhiều duyên nợ nặng tình, nặng nghĩa với hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ.

Theo dõi Pháp Luật Plus