Quảng Ninh - các bài viết về Quảng Ninh, tin tức Quảng Ninh

Quảng Ninh: Tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp tội phạm xâm hại trẻ em và các loại tội phạm nguy hiểm khác

CA tỉnh Quảng Ninh triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus