Pháp Luật Plus - Quảng Ninh - các bài viết về Quảng Ninh, tin tức Quảng Ninh

Quảng Ninh - các bài viết về Quảng Ninh, tin tức Quảng Ninh

Cầu đi bộ đẹp nhất Hạ Long xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm

Cây cầu đi bộ nằm trong Công viên hoa Hạ Long đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng.

Theo dõi Pháp Luật Plus