Pháp Luật Plus - Quảng Ninh - các bài viết về Quảng Ninh, tin tức Quảng Ninh

Quảng Ninh - các bài viết về Quảng Ninh, tin tức Quảng Ninh

Quảng Ninh có tân GĐ và Phó GĐ sở Tài Chính

Sáng nay, ông Phạm Ngọc Vinh và ông Hồ Quang Huy đã nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ GĐ sở và Phó GĐ sở Tài Chính.

Theo dõi Pháp Luật Plus