Pháp Luật Plus - Quảng Nam thanh tra các gói thầu liên quan chương trình giáo dục vùng núi - các bài viết về Quảng Nam thanh tra các gói thầu liên quan chương trình giáo dục vùng núi, tin tức Quảng Nam thanh tra các gói thầu liên quan chương trình giáo dục vùng núi

Quảng Nam thanh tra các gói thầu liên quan chương trình giáo dục vùng núi - các bài viết về Quảng Nam thanh tra các gói thầu liên quan chương trình giáo dục vùng núi, tin tức Quảng Nam thanh tra các gói thầu liên quan chương trình giáo dục vùng núi

Quảng Nam thanh tra các gói thầu liên quan chương trình giáo dục vùng núi

UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn giao nhiệm vụ thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến Chương trình 775.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1