quảng nam - các bài viết về quảng nam, tin tức quảng nam

Chuẩn bị thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã (TX) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus