quảng cáo - các bài viết về quảng cáo, tin tức quảng cáo

Phạt nặng vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị nhiều mức phạt nặng, phạm vi rộng hơn so với các văn bản hiện hành.

Theo dõi Pháp Luật Plus