quảng cáo - các bài viết về quảng cáo, tin tức quảng cáo

Gắn quảng cáo nhãn hàng trên clip “độc”, cần ý thức từ doanh nghiệp?

Quảng cáo nhãn hàng gắn trên video có nội dung xấu có thể gây ảnh hưởng lớn đến thương hiệu nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa ý thức điều này.

Theo dõi Pháp Luật Plus