quảng cáo facebook - các bài viết về quảng cáo facebook, tin tức quảng cáo facebook

Facebook 'ngập' tiền quảng cáo mùa bầu cử Mỹ

Twitter cấm, Google hạn chế quảng cáo chính trị, khiến Facebook gần như một mình một chợ, tha hồ thu tiền từ các chiến dịch tranh cử ở Mỹ.

Theo dõi Pháp Luật Plus