quảng bình - các bài viết về quảng bình, tin tức quảng bình

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

Mặc dù Hương Khê đón không ít trận lũ lớn song, nhờ tinh thần chủ động ứng phó từ mỗi người dân, gia đình nên thiệt hại được hạn chế tối đa.

Theo dõi Pháp Luật Plus