quần thể voi rừng - các bài viết về quần thể voi rừng, tin tức quần thể voi rừng

Voi rừng liên tiếp xuất hiện phá hoại hoa màu của người dân tại Nghệ An

Người dân nhiều lần nhìn thấy, tìm cách xua đuổi hai cá thể voi rừng xuất hiện phá hoại nhiều hoa màu, lúa...

Theo dõi Pháp Luật Plus