Pháp Luật Plus - quản lý vốn - các bài viết về quản lý vốn, tin tức quản lý vốn

quản lý vốn - các bài viết về quản lý vốn, tin tức quản lý vốn

Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước kêu gọi được 2.360 tỷ đồng ủng hộ vào Quỹ vacxin phòng chống dịch

Số tiền từ các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1