quản lý và nhân viên - các bài viết về quản lý và nhân viên, tin tức quản lý và nhân viên

Bắt quản lý, nhân viên và bảo vệ trang trại cấu kết với nhau trộm 61 con lợn

Do nợ nần cờ bạc nhiều, nên Nguyễn Văn Hùng đã cấu kết bảo vệ trang trại, nhân viên làm việc trong trang trại... thực hiện trộm cắp 61 con lợn.

Theo dõi Pháp Luật Plus