Pháp Luật Plus - quản lý thuế - các bài viết về quản lý thuế, tin tức quản lý thuế

quản lý thuế - các bài viết về quản lý thuế, tin tức quản lý thuế

Hướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

Theo dõi Pháp Luật Plus