Pháp Luật Plus - quản lý thuế - các bài viết về quản lý thuế, tin tức quản lý thuế

quản lý thuế - các bài viết về quản lý thuế, tin tức quản lý thuế

Rà soát đưa vào diện quản lý thuế các nguồn thu tiềm năng

Thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, các ngành nghề mới phát sinh… sẽ là những lĩnh vực mà ngành thuế rà soát để đưa vào diện quản lý thuế.

Theo dõi Pháp Luật Plus