Pháp Luật Plus - quản lý thị trường - các bài viết về quản lý thị trường, tin tức quản lý thị trường

quản lý thị trường - các bài viết về quản lý thị trường, tin tức quản lý thị trường

Tây Ninh: Bắt giữ 13 tấn đường cát nhập lậu

Với số lượng 225 bao, mỗi bao nặng 50kg, ước tính tổng khối lượng đường cát nhập lậu lên tới 12.750kg.

Theo dõi Pháp Luật Plus