quản lý - các bài viết về quản lý, tin tức quản lý

Tổng kiểm tra cửa hàng bán xăng trên cả nước

Đối tượng kiểm tra là các đơn vị xuất, nhập khẩu xăng dầu, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các hộ kinh doanh xăng dầu tự phát...

Theo dõi Pháp Luật Plus