quản lý - các bài viết về quản lý, tin tức quản lý

Kỷ luật Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng do liên quan sai phạm đất đai

Do để xảy ra hàng loạt sai phạm liên quan đến công tác theo dõi, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, một phó giám đốc bị kỷ luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus