quản lý phế liệu nhập khẩu - các bài viết về quản lý phế liệu nhập khẩu, tin tức quản lý phế liệu nhập khẩu

Tăng cường công tác quản lý phế liệu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 4202/TCHQ-PC hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về quản lý phế liệu nhập khẩu.

Theo dõi Pháp Luật Plus