Quản lý đô thị - các bài viết về Quản lý đô thị, tin tức Quản lý đô thị

Quản lý kiểu cầm cự

Những người quản lý đô thị cho rằng “chỉ cầm cự được 3, 4 ngày” và đến hôm nay đã sang ngày thứ 5 thì thất thủ đã thấy rõ.

Theo dõi Pháp Luật Plus