quản lí - các bài viết về quản lí, tin tức quản lí

Bình Dương: Tổ chức Hội thi “Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm giỏi lần thứ 11” năm 2020

Hội thi “Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm giỏi lần thứ 11” tỉnh Bình Dương năm 2020 có 10 đội dự thi đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố.

Theo dõi Pháp Luật Plus