quản lí nhà nước - các bài viết về quản lí nhà nước, tin tức quản lí nhà nước

Quảng Ninh: Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại huyện Hoành Bồ

Các học viên đã sôi nổi thảo luận, đưa ra các biện pháp tích cực nâng cao chất lượng công tác quản lý ATTP, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý ATTP.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1