Quân khu 5 - các bài viết về Quân khu 5, tin tức Quân khu 5

Đà Nẵng tiến hành hành khử trùng và xử lý môi trường nhiều khu vực

Việc khử trùng để cho dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất lây nhiễm chéo trong cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1