Pháp Luật Plus - quận Hoàn Kiếm - các bài viết về quận Hoàn Kiếm, tin tức quận Hoàn Kiếm

quận Hoàn Kiếm - các bài viết về quận Hoàn Kiếm, tin tức quận Hoàn Kiếm

Chi tiết 27 Dự án đủ điều kiện "bán hàng" được Hà Nội cho phép

Sở Xây dựng đã ban hành chi tiết danh sách 27 dự án đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1