Pháp Luật Plus - Quan Hóa - các bài viết về Quan Hóa, tin tức Quan Hóa

Quan Hóa - các bài viết về Quan Hóa, tin tức Quan Hóa

Bài 2: Hàng loạt dự án thủy điện chưa đảm bảo sinh kế cho người dân

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 13 dự án thủy điện triển khai đầu tư. Thế nhưng, các dự án đã bộc lộ ra nhiều bất cập như.

Theo dõi Pháp Luật Plus