Pháp Luật Plus - quan hệ đối tác - các bài viết về quan hệ đối tác, tin tức quan hệ đối tác

quan hệ đối tác - các bài viết về quan hệ đối tác, tin tức quan hệ đối tác

Khánh thành Cơ sở sửa chữa Bảo dưỡng tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 28/10/2016, Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đã khánh thành Cơ sở Sửa chữa Bảo dưỡng tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Quảng Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết