quan hệ đối tác - các bài viết về quan hệ đối tác, tin tức quan hệ đối tác

Khánh thành Cơ sở sửa chữa Bảo dưỡng tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 28/10/2016, Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đã khánh thành Cơ sở Sửa chữa Bảo dưỡng tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Quảng Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus