quân đội - các bài viết về quân đội, tin tức quân đội

Công an, quân đội là thanh kiếm, lá chắn an ninh quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, lực lượng Công an xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong sạch, gương mẫu, liêm chính.

Theo dõi Pháp Luật Plus