quân đội - các bài viết về quân đội, tin tức quân đội

Nguyễn Tiến Lợi - Chàng sĩ quan giàu lòng nhân ái

Không chỉ là một người quân nhân luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở đơn vị mà anh còn là người luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1