quận bắc từ liêm - các bài viết về quận bắc từ liêm, tin tức quận bắc từ liêm

Những cam kết của Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm với cử tri Thủ đô

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đã cam kết thực hiện hàng loạt hành động cụ thể nếu được cử tri tín nhiệm bầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus