Pháp Luật Plus - Quận 10 - các bài viết về Quận 10, tin tức Quận 10

Quận 10 - các bài viết về Quận 10, tin tức Quận 10

Địa ốc 7AM: Bị xử phạt vì tự ý cho thuê đất của Nhà nước, tập trung xây dựng thay thế chung cư cũ

Bị xử phạt vì tự ý cho thuê đất của Nhà nước, tập trung xây dựng thay thế chung cư cũ... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus